Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

(PNF, Kabatova technika)

Základním mechanismem PNF je cílené ovlivňování motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních (dostředivých) impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů - potřebné stimulace se dosahuje pomocí různých hmatů, pasivních či aktivních pohybů nebo odporu proti prováděnému pohybu. Pohyb je prováděn v diagonálách - ve směru úhlopříček, dochází tak ke spolupráci větších svalových jednotek, které jsou zodpovědné za daný pohyb. Dochází tak k šíření (iradiaci) svalové aktivity ze svalů silnějších k slabším. Facilitace je pojem, který lze zjednodušeně vysvětlit jako snížení prahu dráždivosti - dochází tak k usnadnění svalového stahu, tedy pohybu. K facilitaci je využíváno svalového protažení, stimulaci kloubních receptorů trakcí či kompresí (vytažení/stlačení kloubu), odporu či dotyku a tlaku terapeutem, sluchovou a zrakovou stimulací (prováděný pohyb terapeut popisuje a klient se dívá).

Využití této metody je velmi široké - od neurologických onemocnění typu RS (roztroušená skleróza), CMP (cévní mozková příhoda), poranění míchy, poškození periferních nervů, traumatická poškození, pooperační stavy, stavy po zlomeninách, poúrazové stavy, poranění vazů, šlach, svalů, stavy po znehybnění až po degenerativní onemocnění páteře a končetinových kloubů (artrózy a další).