Měkké a mobilizační techniky

(Myoskeletární medicína)

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – Měkké a mobilizační techniky dle Prof. Lewita (Myoskeletární medicína)

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů zahrnují diagnostiku i terapii. Měkké tkáně (kůže, podkoží, fascie..) obklopují lidské tělo a musí se proto bez odporu pohybovat spolu s pohybovou soustavou - posouvat se i protahovat. Často tak porucha měkkých tkání narušuje vlastní pohyb a působí bolest či bolest přenesenou do jiného segmentu. Nejčastěji se mobilizují klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční kloubní blokádou v oblasti páteře a končetinových kloubů. Používá se jemné pružení, které uvolňuje příslušný kloub,ale i okolní tkáně.

Velmi často se také vyskytují spoušťové svalové body (Trigger points) a nejen na ně lze využít techniku Postizometrické relaxace (PIR) , která využívá lehkého zapojení svalu s jeho následnou relaxací - to celé je spojeno s dechem, k umocnění stahu i následného uvolnění svalu.

Měkké techniky uvolňují nejen fascie (vazivové obaly svalů), ale třeba i pooperační jizvy - což není záležitost pouze estetická, jelikož aktivní jizva blokující pohyblivost mezi jednotlivými vrstavmi měkkých tkání mezi sebou, může být příčinou bolestivé funkční změny pohybové soustavy.