Mgr. Tětková Zuzana Ph.D., Cert. MDT.

Vzdělání:

1998 - 2001 3.LF, UK, bakalářské studium, ukončeno SZ, obor Fyzioterapie

2002 - 2004 FTVS, UK, magisterské studium, ukončeno SZ, obor Fyzioterapie

2004 - 2009 FTVS, UK, doktorské studium, ukončeno SDZ, obor Biomechanika

2012 - 2019 Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie - McKenzie mezinárodní institut, ukončeno certifikovanou zkouškou

Zaměstnání:

2017 - dosud - Fyzip - soukromá praxe, Praha 6

IX/2019 - IV/2021  Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1, zaměstnána jako fyzioterapeut.

2001 - 2002 FNKV Šrobárova 50, Praha 10, zaměstnána jako fyzioterapeut.

2004 - 2007 Centrum RehaMed s.r.o., Nad malým mýtem 1402/2, Praha 4, zaměstnána jako fyzioterapeut.

X/2007 - VI/2019 FNKV Šrobárova 50, Praha 10, zaměstnána jako fyzioterapeut.

2011 - IX/2017 mateřská dovolená

8.3.2017 uděleno oprávnění k poskytování zdravotnických služeb Magistrátem hlavního města Prahy (ambulantní péče Fyzip – terapie těla, Bělohorská 1680/60, Praha 6)

Absolvované odborné kurzy:

Fyzioterapie dechové insuficience (2002)

Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové, I. Část. (2003)

Pánevní dno a jeho vztahy (2003)

Metoda McKenzie (2003)

Kurz Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybné soustavy I.-III. Část. (2004-2006)

Metodika senzomotorické stimulace – senzomotorika, stabilizace, stabilita (2008)

Certifikát level A1 Superfeet (2009)

Medical Taping Concept (2010)

Kurz - Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové (2010-2011)

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) v rámci sportovního tréninku - certifikovaný DNS trenér (2018)

McKenzie kurz – Mechanická diagnostika a terapie – část A-D (2012 - 2013), zakončeno 15.3.2019 Certifikovanou zkouškou s titulem Cert. MDT

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) - (2021 - 2023) certifikovaný kurz, odborná způsobilost k provádění diagnostiky poruch pohybového systému  s využitím specifických testů DNS a provádění terapie s využitím principů DNS

 

Členství a registrace

od 2004 Člen České biomechanické společnosti

od III/2006 Registrace – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut s platností do 28.2.2031, registrační číslo 024-0094-4777.

od 2012 Člen McKenzie Institute Czech Republic

Konference

Absolvované konference s aktivní účastí:

• Mezinárodní studentská vědecká konference Mladí Evropané ve vědě, UK FTVS, Praha, 13. – 14. 4. 2005.

• 4th International Conference Movement and Health, Palacký University in Olomouc, 23. – 25. 11. 2005.

• 10. Kubátův podologický den: mezioborový přístup k vadám nohou a dolních končetin, Lékařský dům, Praha, 2. 4. 2005.

• Human Biomechanics 2006 Congress of the Czech Society of Biomechanics, Hrotovice, 13. – 16. 11., 2006.

• Mezinárodní studentská vědecká konference Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí, FTVS UK, Praha, 2006.

• Mezinárodní studentská vědecká konference "Sport & věda 2007", FTVS UK, Praha, 11.-12. 4. 2007. (Diplom za nejlepší příspěvek v sekci: Biomechanika a kineziologie sportovních a pohybových aktivit)

• XXIth Congress of International Society of Biomechanics, Taipei, Taiwan, 1. – 5. 7. 2007.

• Human Biomechanics 2008 Congress of the Czech Society of Biomechanics, Hotel Krystal, Prague, 29. 9. – 1. 10. 2008.

• XXII Congress of the International Society of Biomechanics, Cape Town, South Africa, from 5th to 9th July 2009.

• Multidisciplinární odborná konference „Výzvy života po poranění mozku“, Novoměstská radnice, Praha, 4.listopadu 2009.

• VI. Vinohradské odpoledne – Fyzioterapie u pacientů po CMP, Státní zdravotní ústav, Praha, 26.5.2010.

• Human Biomechanics 2010, International Conference of the Czech Society of Biomechanics, Sychrov, Czech Republic, 4.-6.10. 2010.

Absolvované konference s pasivní účastí:

• 6. Jandův myoskeletární den, 15. dubna 2008 Lékařský dům Praha.

• Vinohradské odpoledne, 22. května 2008 Praha.

• Kineziologie 2008, 19.-20. června 2008 FTVS Praha.

• Multioborový odborný kongres Noha – funkce, diagnostika a léčba, 5.února 2009, Masarykova kolej ČVUT Praha.

• Vinohradské odpoledne, květen 2016, FNKV Praha.

Získané granty

• IGA, FTVS UK, Interakce nohy s prostředím a její charakteristika ve 3D.

• IGA, FTVS UK, Interakce nohy s prostředím a její charakteristika ve 3D - distribuce tlaku.

Podíl na výuce

• praktická cvičení studentů TVS FTVS UK – Funkční anatomie člověka.

• praktická cvičení studentů FTVS UK – Experimentální biomechanika.

• praxe a přednášky studentů FTVS UK, 3LF UK, 2LF UK – Fyzioterapie.

• přednášky studentům medicíny 3LF UK – Fyzioterapie.

Odborná školení

IV/2010 Interní auditor ve FNKV

Seznam publikovaných prací:

- publikace v recenzovaných časopisech:

• Jelen, K., Tětková, Z., Halounová, L. et al. Shape characteristics of the foot arch: Dynamics in thepregnancy period.Neuroendocrinology Letters, 2005, vol. 26, no.6, pp. 752-756. ISSN 0172-780X. Impakt faktor 1,35

Diploma: The Zdenek Klein Award for Human Ethology 2005 for the best in the fields of the Integrated Science within Human Ethology published in the Neuroendocrinology Letters (Prague, March 12, 2008)

• Lopot F., Jelen K., Tětková, Z. et al. Uterine wall tissue, rhelogical model and identification of its parameters.Journal of Biomechanics, Abstracts of the XXI Congress, International Society of Biomechanics, Taipei, Taiwan, 1-5 July 2007. Vol. 40, Supp. 2, 2007, ISSN 0021-9290. Impakt faktor 2,542

Ostatní:

• Jelen, K., Tětková, Z., Koudelka, T. et al. Digitální model otisku nohy: Dynamika tvarové charakteristiky v průběhu těhotenství. Pohybové ústrojí: pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, Praha 2005,12 (1/2), s 92-99. ISSN 1212-4575.

Tětková, Z., Jelen, K. Shape characteristic of the footprint in 3D. Proceedings of the 4th International Conference Movement and Health Olomouc 2005. In Vaverka. Palacký University in Olomouc. 2005, p. 180. ISBN 80-244-1166-0.

Tětková, Z., Jelen, K. Generace a využití 3D modelu otisku nohy. Mezinárodní studentská vědecké konference Mladí Evropané ve vědě 2005, Praha : FTVS UK. 2005, s. 222-228. ISBN 80-86317-41-2.

• Jelen, K., Tětková, Z., Pavelka, K., et al. Digitální model otisku nohy: Dynamika tvarové charakteristiky v průběhu těhotenství. Kriminalistika a forenzní disciplíny, mezinárodní konference, 22.9.2005, PAČR, Praha, s. 285-292. ISBN 80-7251-199-8.

• Jelen, K., Tětková, Z., Halounová, L. Metoda detekce tvarových charakteristik nohy. Method of foot shape charakteristics detection. In Otáhal, Stanislav et al. Biomechanics, biofluidics and alternative biomaterial substitutions. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. 1. ed. Praha : Charles University in Prague, FTVS, 2006. S. 57-58, pp. 116-117. ISBN 80-86317-40-4.

Tětková, Z., Jelen, K. Interakce nohy s okolím z hlediska její architektury a tvaru ve 3D. Mezinárodní studentská vědecká konference Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí 2006. Praha: FTVS UK, 2007. s. 62-64. ISBN 80-86317-47-1.

Tětková, Z., Jelen, K. Koudelka, T. et al. Footprint in 3D: Nonlinear model of pressure distribution. Human Biomechanics 2006 Congress of the Czech Society of Biomechanics - November 13 - 16, 2006, Hrotovice, p. 114. ISBN 80-214-3232-2.

Tětková, Z., Jelen, K. Koudelka, T. Nelineární model distribuce tlaku. Sborník mezinárodní studentské vědecké konference "Sport & věda 2007", 11.-12. 4. 2007, FTVS UK, Praha.

Tětková, Z., Jelen, K., Koudelka, T. The Nonlinear Model of Contact Pressure Distribution Based on Footprint. Human Biomechanics 2008, Extended abstracts, FTVS UK and CVUT for Czech Society of Biomechanics Prague, 2008, ISBN 978-80-01-04163-5.

• Jelen, K., Tětková, Z., Koudelka, T. et al. Footprint: nonlinear model of pressure distribution. Proceedings - XXII Congress of the International Society of Biomechanics, Cape Town, South Africa, 2009, ISBN 978-0-620-44037-0.

Tětková, Z., Kubový, P., Koudelka, T. et al. Changes of foot shape under loading. Proceedings – Human biomechanics 2010, International Conference of the Czech Society of Biomechanics (Sychrov), Technical University of Liberec, 2010, ISBN 978-80-7372-648-5.

Tětková, Z., Jelen, K., Kubový, P.Simulátor zatížení plosky nohy – RIV/00216208:11510/13:10145702 (2013).