Mgr. Zuzana Tětková Ph.D., Cert. MDT

Jsem fyzioterapeutka se specializací na dospělé. Důraz kladu na individuální přístup ke konkrétnímu klientovi s využitím různých fyzioterapeutických technik.

Svoji práci dělám s nadšením už mnoho let – mimo jiné na Klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), kde jsem kromě vlastní fyzioterapie měla možnost provázet a učit nejen studenty 3LF UK, ale i kolegy na atestacích. V současné chvíli jsem zaměstnána v Nemocnici na Františku (NNFP). Fyzioterapii jsem studovala na 3.LF UK (bakalář), na FTVS (magistr) a postgraduální studium v oboru Biomechanika také na FTVS. Účastí na odborných kurzech, konferencích a seminářích si udržuju také statut registrovaný fyzioterapeut mající Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Ode dne 8.3.2017 má mé pracoviště také dle zákona uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb Magistrátem hl. města Prahy.

...jsem ale taky máma dvou dětí, běžkyně, hráčka českého lakrosu, snowboardistka a nadšená cestovatelka...

moje CV