Metodika senzomotorické stimulace

– senzomotorika, stabilizace, stabilita, balanční plochy, úseče

Metodika senzomotorické stimulace byla využívána pro terapii nestabilního kotníku a kolena, ale dá se použít i při terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Technika obsahuje soustavu balančních cviků v různých polohách, klade se důraz na facilitaci z chodidla, využívá se balančních ploch, úsečí atd. Cílem cvičení je zlepšení svalové koordinace (nutnost spolupráce více svalů v koordinaci mezi sebou), úprava poruch rovnováhy, ovlivnění poruch propriocepce, která doprovází neurologická onemocnění, stabilizace nejen kloubů nohou ale i stabilizace trupu..

Využití tedy najde u stavů poúrazových (opakované distorze kotníku), pooperačních (např. přední zkřížený kolenní vaz), u chronických bolestí páteře, hypermobilitě či nestabilitě pohybového aparátu, vadném držení těla, senzorické poruchy doprovázející neurologická onemocnění, poruch rovnováhy ale i jako prevence pádů u seniorů.