Aktivace hlubokého stabilizačního systému (HSS) a Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

Součástí hlubokého stabilizačního systému (HSS) jsou mimojiné hluboké šikmé břišní svaly (m.transversus abdominis a další), bránice, pánevní dno a krátké zádové svaly (m. multifidii). Tyto svaly ve vzájemné koordinaci zajišťují stabilitu páteře a trupu a jsou aktivní i při jakékoliv činnosti horními či dolními končetinami. Jajich aktivita má významnou ochranou funkci pro páteř a cílené cvičení má úlohu jako prevence i jako léčba vertebrogenních bolestivých syndromů. Ve chvíli kdy dojde k oslabení či poruše souhry těchto hlubokých svalů, vzniká svalová dysbalance s nutností zapojit více svaly povrchové, které nedokáží nastavit klouby do centrovaného postavení, čímž dochází k přetěžování kloubů, vazů, šlach i svalů a následně k blokádám a bolestem.

Zpevnění hlubokých svalů trupu a kořenového svalstva (okolí lopatky, ramene a kyčle) umožňuje nejen ochranu pro páteř, ale také lepší výchozí pozici pro pohyb končetinami, celkovou větší stabilitu, efektivnější následné posilování svalů povrchových a poslouží také jako prevence úrazů.

Kvalitní zapojení hlubokého stabilizačního systému má význam v rámci sportovních aktivit včetně vrcholového sportu i při běžných denních činnostech, u sedavého zaměstnání, při bolestech zad, výhřezech meziobratlových plotének nebo také v rámci zpevňování trupu a břišního rozestupu po těhotenství a porodu a podob.

Technika dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS)  je koncept, který je založen na principech vývojové kineziologie, tedy na neurofyziologických aspektech zrání motorického systému. Zakladatelem pražské školy je profesor Kolář (www.dns-cz.com). Koncept lze využít jak k diagnostice (vyšetření, testování, analýze pohybu), tak k následné léčbě (nápravě, cvičení) hybných stereotypů. Důraz je kladen na svalovou stabilizační souhru, trupovou stabilizaci. Základním principem je kloubní centrace při které dochází k maximálnímu kontaktu styčných ploch, což snižuje celkový tlak na ně a tedy i snižuje jejich opotřebení a zranění. Pohyb je prováděn v globálních vzorech vycházejících z vývojové kineziologie.