Diagnostika a léčba

Jeden z nejdůležitějších prvků, s kterým pracuje fyzioterapie je tzv. diferenciální diagnostika - jde vlastně o rozvahu nad klinickými projevy konkrétního člověka (co, kde, jak a kdy ho bolí, brní, co je slabé atd..), kterou lze doplnit dalšími testy a diagnostickými technikami, neurologickým vyšetřením a podobně.

Na základě tohoto pohovoru a vstupního vyšetření lze stanovovat diagnózu a v každé úrovni tohoto procesu je potřeba uvažovat nad tím, zda daný příznak nemůže být projevem i jiné poruchy či nemoci.

Často se podílí na diferenciální rozvaze několik spolupracujících odborníků – například lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psychoterapeut a další.

Některé z mnou nejčastěji používaných diagnostických a terapeutických technik