Brüggerův koncept

 (Horká role, Theraband...)

Koncept opět zahrnuje diagnostiku i terapii. Základním prvkem terapeutického konceptu je korekce držení těla, které je popisováno jako schéma tří ozubených kol, které jsou vzájemně mezi sebou ovlivňovány svou polohou a pohybem (naklopení pánve vpřed, zvednutí hrudníku, protažení šíje). Terapie také zahrnuje pasivní postupy jako je tzv. horká role - tepelná procedura horkou vodou nahřátým ručníkem. Dále cvičení s therabandem - pružnou gumou i nácvik všedních denních čiností (ADL - Activities of daily living) při kterých jde o nácvik běžných činností ve vztahu k vzpřímenému držení těla.